forget400-3.jpg

Wiadomości

Odznaczenia, druki KP

W środę 17 czerwca będą do odbioru w siedzibie delegatury bloczki KP oraz odznaczenia (odznaka brązowa oraz Za zasługi dla ROD).

Drukuj E-mail

Uchwały na czas epidemii

W zakładce Covid-19 znajdują się wszystkie uchwały i interpretacje dot. stanu epidemii mające wpływ na funkcjonowanie naszego związku. Prosimy o śledzenie ukazujących się tam wiadomości. KZ uchwałą 155 zmienił zapisy uchwały 120 dot. WZ i tym samym zwiększono kryterium ilości członków ze 100 na 150 osób.

 

Drukuj E-mail

Sprawozdania KR z badania bilansów za 2019r

 

Do dnia 19 maja należy złożyć w delegaturze sprawozdanie KR z badania bilansu za 2019r. Celem złożenia dokumentów, prosimy o kontakt telefoniczny. 

Drukuj E-mail

Walne Zebrania w małych ROD

Poniżej zamieszczona jest uchwała KZ dot. możliwości organizowania WZ w małych ROD przy zachowaniu odpowiednich warunków. Prosimy o informację, który z naszych ogrodów ma warunki i możliwości techniczne na przeprowadzenie WZ.

Uchwała nr 120 KZ PZD

Drukuj E-mail