flowers400-2.jpg

Wiadomości

Apel PZD do Komendanta Głównego Policji

 

Poniżej prezentujemy link dotyczący apelu PZD do KG Policji w sprawie obecnej interpretacji przepisów. 

W związku z powyższym prosimy działkowców o rozwagę i zachowanie zasad bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że żadne przepisy czy zalecenia nie zastąpią tzw. zdrowego rozsądku.

Link do apelu

Drukuj E-mail

Działkowcy - Zostańcie w Domu !!

Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Zdrowia, informujemy iż interpretacja ministerstwa jest następująca:
 
"obecne ograniczenia stosuje się do "terenów zielonych" i terenów "publicznych" "
 
W związku z tym przypominamy, że ogrody są "terenami zielonymi" - zgodnie z planami zagospodarowania  - i są otwarte dla wszystkich mieszkańców - nie tylko działkowców !
 
Działka nie jest własnością prywatną działkowca a jedynie jest on dzierżawcą terenu. Teren ROD jest w większości przypadków własnością miasta lub państwa i jest zarządzany przez PZD (Zarząd ROD)
 
Nie ma przeciwskazań do przyjścia celem np. nakarmienia zwierząt, jednej osoby na krótki czas - tzw. zabezpieczenie podstawowych potrzeb, zgodnie z rozporządzeniem.
 
Do takich podstawowych potrzeb Ministerstwo nie zalicza przesiadywania z całą rodziną i znajomymi  oraz szeroko rozumianej rekreacji. 
 
Z informacji przekazanych od służb (policji i straży miejskich) ogrody włączone są w przestrzeń do monitorowania. 
 
Zostańmy w domu !! Chrońmy siebie i bliskich !!
 
Komunikat OZ Śląskiego z dnia 06-04-2020 - zobacz
 
 

Drukuj E-mail

Przebywanie działkowców na ROD - zalecenia i wytyczne

W związku z trudną sytuacją epidemiczną oraz w oparciu o wytyczne (rozporządzenia państwowe oraz uchwały KZ PZD) zdecydowanie zaleca się ograniczenie obecności działkowców na działkach w ROD. W obecnej sytuacji ogrody mogą być kontrolowane przez służby państwowe celem egzekwowania przepisów mówiących o zakazie przebywania ludzi w skupiskach. Działkowcy przebywający na działkach w ROD ponoszą pełną odpowiedzialność za nie przestrzeganie państwowych wytycznych, narażając się na kary finansowe do 30 tyś. zł. W związku z tym zaleca się:

- pozostanie w domu

- jeśli koniczne jest przyjście na działkę np. w celu dokarmienia zwierząt - powinna to być krótka wizyta jednej osoby

- nie przychodzenie z dziećmi - dzieci pragną kontaktu z rówieśnikami (np. przez furtkę, siatkę), ciężko jest nieustannie zwracać im na to uwagę, pilnować. Dzieci mogą być łatwym nośnikiem zakażenia ! 

Zarządy mają prawo do zakręcenia wody, wyłączenia prądu lub całkowitego zamknięcia ogrodu celem uniemożliwienia nierozsądnym działkowcom i ich rodzinom przebywanie na działkach, organizowanie urodzin czy spotkań przy grillu. 

Pamiętajmy, że nie zawsze wiemy czy osoba, którą mijamy na alejce czy z sąsiedniej działki nie miała kontaktu np. z kierowcą zawodowym w transporcie międzynarodowym, osobą pracującą z chorymi czy z osobą przebywającą w kwarantannie. 

 

 

Drukuj E-mail

Legitymacja członkowska PZD

Informujemy, że jest możliwość zakupienia dla członków PZD legitymacji członkowskiej w kwocie 0,18zł. Zainteresowane ogrody mogą składać zamówienie w delegaturze. 

Drukuj E-mail