forget400-3.jpg

Wiadomości

Legitymacja członkowska PZD

Informujemy, że jest możliwość zakupienia dla członków PZD legitymacji członkowskiej w kwocie 0,18zł. Zainteresowane ogrody mogą składać zamówienie w delegaturze. 

Drukuj E-mail

Przebywanie działkowców na ROD - zalecenia i wytyczne

W związku z trudną sytuacją epidemiczną oraz w oparciu o wytyczne (rozporządzenia państwowe oraz uchwały KZ PZD) zdecydowanie zaleca się ograniczenie obecności działkowców na działkach w ROD. W obecnej sytuacji ogrody mogą być kontrolowane przez służby państwowe celem egzekwowania przepisów mówiących o zakazie przebywania ludzi w skupiskach. Działkowcy przebywający na działkach w ROD ponoszą pełną odpowiedzialność za nie przestrzeganie państwowych wytycznych, narażając się na kary finansowe do 30 tyś. zł. W związku z tym zaleca się:

- pozostanie w domu

- jeśli koniczne jest przyjście na działkę np. w celu dokarmienia zwierząt - powinna to być krótka wizyta jednej osoby

- nie przychodzenie z dziećmi - dzieci pragną kontaktu z rówieśnikami (np. przez furtkę, siatkę), ciężko jest nieustannie zwracać im na to uwagę, pilnować. Dzieci mogą być łatwym nośnikiem zakażenia ! 

Zarządy mają prawo do zakręcenia wody, wyłączenia prądu lub całkowitego zamknięcia ogrodu celem uniemożliwienia nierozsądnym działkowcom i ich rodzinom przebywanie na działkach, organizowanie urodzin czy spotkań przy grillu. 

Pamiętajmy, że nie zawsze wiemy czy osoba, którą mijamy na alejce czy z sąsiedniej działki nie miała kontaktu np. z kierowcą zawodowym w transporcie międzynarodowym, osobą pracującą z chorymi czy z osobą przebywającą w kwarantannie. 

 

 

Drukuj E-mail

Wpłaty na konta ROD

W związku z zagrożeniem COVID-19, zaleca się dokonywania wszelkich opłat ogrodowych na rachunki bankowe w ROD. Prezesi zobowiązani są do wywieszenia na tablicach ogłoszeń informacji dot. rachunku bankowego do wpłat. 

Drukuj E-mail

Nowe zaproszenia na WZ

Ogrodu które potrzebują ponownie wypisać i wysłać zaproszenia na WZ, proszę o zgłoszenie swoich potrzeb do dnia 10 kwietnia.

Drukuj E-mail