forget400-3.jpg

Wiadomości

Wojewódzki program wsparcia ROD

Prosimy o zapoznanie się z materiałami dot. wsparcia Marszałka Województwa Śląskiego dla ROD chcących modernizować aleje ogrodowe, prowadzić melioracje lub modernizację zbiorników wodnych. Materiały wysłane zostały na pocztę elektroniczną ogrodów. Termin składania wniosków upływa 6 sierpnia. 

Drukuj E-mail

Wytyczne dotyczące dokumentacji przekazywanej do OFK

Poniżej przekazujemy wytyczne dotyczące dokumentacji przekazywanej do naszego OFK. 

Wytyczne - pobierz

Drukuj E-mail

Walne Zebrania w ROD

W nawiązaniu do komunikatu JK w sprawie walnych zebrań w ROD, delegatura apeluje do Zarządów ROD o podjęcie odpowiednich działań w tym temacie mając na uwadze możliwe zaostrzenie obostrzeń pod koniec wakacji.

Komunikat PZD - pobierz

Drukuj E-mail

Zarząd Komisaryczny w ROD "Za Torami"

W dniu 1 lipca 2021r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Komisarycznego w obecności przedstawicieli Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Delegatury. Zarząd Komisaryczny został powołany uchwałą Okręgowego Zarządu nr 242/2021, co jest bezpośrednią konsekwencją uchwał Okręgowego Zarządu o wygaśnięciu mandatu dwóm członkom Zarządu ROD.

Drukuj E-mail