forget400-3.jpg

Wiadomości

Szkolenia nowych działkowców

Ośrodek szkolenia przy delegaturze zaprasza na szkolenie nowych działkowców z zachowaniem zasad epidemicznych w każdą środę od dnia 23 września wg harmonogramu:

23 wrzesień godzina 16:00

30 wrzesień godzina 16:00

7 październik godzina 16:00

21 październik godzina 16:00

 

Maksymalna ilość uczestników na jedno szkolenie - 25 osób

Konieczne jest wcześniejsze zapisanie się u Kierownika szkoleń pod numerem telefonu: 887 024 436

Drukuj E-mail

Opisywanie dokumentów księgowych

W celu usprawnienia księgowania dokumentów składanych do OFK, prosimy o właściwe opisywanie dokumentów (faktur, rachunków itp.) z tyłu dokumentu. Powinna się tam znaleźć informacja czego dotyczy dany koszt (co jest przedmiotem faktur - np: materiały biurowe na potrzeby biura Zarządu, konsumpcja na potrzeby szkoleń, posiedzeń aktywu, materiały budowlane - remont lub nowa inwestycja itp.) W wielu przypadkach, zwłaszcza przy inwestycjach dochodzi do niewłaściwej alokacji kosztów z funduszu statutowego lub rozwoju i vice versa. W związku z tym zalecamy aby na tylnej części dokumentu księgowego (faktury) umieścić pieczęć jak z przykładu poniżej, która jednoznacznie będzie wskazywać z jakiego funduszu ponoszony jest koszt. Pamiętajmy również o dwóch podpisach członków Zarządu (np: Prezes lub wiceprezes i skarbnik). Podpisy muszą być czytelne jeśli nie ma pieczątki imiennej. W przypadku inwestycji zaznaczyć jakiej inwestycji (nazwa zgodne ze zgłoszeniem) dotyczy dany koszt. 

Przykład pieczątek:

Drukuj E-mail

Szkolenie dla Prezesów

Zapraszamy na szkolenie Prezesów w delegaturze z zachowaniem zasad epidemicznych wg harmonogramu:

Wtorek - 15 września - Prezesi z ROD z miasta Tarnowskie Góry

Środa - 16 września - Prezesi z ROD z pozostałych miast

Godzina rozpoczęcia: 16:00

 

Drukuj E-mail