forget400-3.jpg

Wiadomości

Walne Zebrania w ROD

W nawiązaniu do komunikatu JK w sprawie walnych zebrań w ROD, delegatura apeluje do Zarządów ROD o podjęcie odpowiednich działań w tym temacie mając na uwadze możliwe zaostrzenie obostrzeń pod koniec wakacji.

Komunikat PZD - pobierz

Drukuj E-mail

Śmieci w Piekarach Śląskich

W związku z publikacją internetową p. wiceprezydenta Piekar Śląskich, Okręg zwróci się do Prezydent Piekar Śląskich oraz prokuratury o złożenie wyjaśnień w sprawie. Na bieżąco będziemy reagować z poszanowaniem obowiązujących standardów komunikacji. Okręg stoi na stanowisku, iż sprawa musi być merytorycznie wyjaśniona. Jeśli potwierdzą się oskarżenia ze strony miasta, względem takich osób zostaną wyciągnięte konsekwencje wewnątrzorganizacyjne. W przeciwnym przypadku zostaną podjęte działania prawne względem osób, instytucji pomawiających działkowców i tym samym związek. 
 
Prosimy Zarządy o powtrzymanie się od publicznych komentarzy (internetowe fora itp.) a jednocześnie zgłaszanie wszelkich dalszych informacji uderzających w "dobre imię" związku.

Drukuj E-mail

Pracownik administracyjny i gospodarz do prac interwencyjnych - poszukiwani !

 

Delegatura poszukuje społeczników, chętnych uczestniczyć w "życiu delegatury", którzy pomogą w pracy administracyjnej oraz przy interwencyjnych zadaniach na terenie delegatury.

Więcej informacji udziela przewodniczący delegatury.

 

Drukuj E-mail

Uchwała Zarządu ROD w sprawie przyjęcia bilansu za rok 2020.

Zarząd zobowiązany jest dostarczyć do delegatury uchwałę w sprawie przyjęcia bilansu za rok 2020. Przypominamy o pilnym dostarczeniu przez Komisje Rewizyjne ROD oceny bilansu oraz preliminarzy na rok 2021.

Projekt uchwały Zarządu ROD - pobierz

Dokumenty można zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać na adres e-mail delegatury lub dostarczyć osobiście do 16 czerwca.

Drukuj E-mail