forget400-3.jpg

Wiadomości

Walne Zebrania w małych ROD

Poniżej zamieszczona jest uchwała KZ dot. możliwości organizowania WZ w małych ROD przy zachowaniu odpowiednich warunków. Prosimy o informację, który z naszych ogrodów ma warunki i możliwości techniczne na przeprowadzenie WZ.

Uchwała nr 120 KZ PZD

Drukuj E-mail

Sprawozdania KR z badania bilansów za 2019r

 

Do dnia 19 maja należy złożyć w delegaturze sprawozdanie KR z badania bilansu za 2019r. Celem złożenia dokumentów, prosimy o kontakt telefoniczny. 

Drukuj E-mail

Działkowcy - Zostańcie w Domu !!

Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Zdrowia, informujemy iż interpretacja ministerstwa jest następująca:
 
"obecne ograniczenia stosuje się do "terenów zielonych" i terenów "publicznych" "
 
W związku z tym przypominamy, że ogrody są "terenami zielonymi" - zgodnie z planami zagospodarowania  - i są otwarte dla wszystkich mieszkańców - nie tylko działkowców !
 
Działka nie jest własnością prywatną działkowca a jedynie jest on dzierżawcą terenu. Teren ROD jest w większości przypadków własnością miasta lub państwa i jest zarządzany przez PZD (Zarząd ROD)
 
Nie ma przeciwskazań do przyjścia celem np. nakarmienia zwierząt, jednej osoby na krótki czas - tzw. zabezpieczenie podstawowych potrzeb, zgodnie z rozporządzeniem.
 
Do takich podstawowych potrzeb Ministerstwo nie zalicza przesiadywania z całą rodziną i znajomymi  oraz szeroko rozumianej rekreacji. 
 
Z informacji przekazanych od służb (policji i straży miejskich) ogrody włączone są w przestrzeń do monitorowania. 
 
Zostańmy w domu !! Chrońmy siebie i bliskich !!
 
Komunikat OZ Śląskiego z dnia 06-04-2020 - zobacz
 
 

Drukuj E-mail

Apel PZD do Komendanta Głównego Policji

 

Poniżej prezentujemy link dotyczący apelu PZD do KG Policji w sprawie obecnej interpretacji przepisów. 

W związku z powyższym prosimy działkowców o rozwagę i zachowanie zasad bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że żadne przepisy czy zalecenia nie zastąpią tzw. zdrowego rozsądku.

Link do apelu

Drukuj E-mail