flowers400-3.jpg

Wiadomości

Nowe zaproszenia na WZ

Ogrodu które potrzebują ponownie wypisać i wysłać zaproszenia na WZ, proszę o zgłoszenie swoich potrzeb do dnia 10 kwietnia.

Drukuj E-mail

Wpłaty na konta ROD

W związku z zagrożeniem COVID-19, zaleca się dokonywania wszelkich opłat ogrodowych na rachunki bankowe w ROD. Prezesi zobowiązani są do wywieszenia na tablicach ogłoszeń informacji dot. rachunku bankowego do wpłat. 

Drukuj E-mail

Szkolenia i narady Prezesów - ODWOŁANE ! Delegatura - zamknięta

W związku z dynamiczną sytuacją związaną z tzw. koronawirusem odwołuje się zaplanowane szkolenia i narady w naszej Delegaturze. Zgodnie z zarządzeniem 1/20 Prezesa Okręgu Śląskiego, OFK i delegatura jest zamknięta do odwołania. Zawiesza się wszelkie wyjazdy działaczy. W sprawach pilnych, prosimy o telefoniczne uzgadnianie spraw.

Drukuj E-mail

Odwoływanie WZ na ogrodach

W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz w myśl uchwał KR i OZ dotyczącymi walnych zebrań, zobowiązuje się Zarządy ROD do odwołania zaplanowanych walnych zebrań. W związku z nadzwyczajną sytuacją zaleca się wywieszenie na ogrodach informacji o pozostaniu działkowców w domach i stosowaniu się do zaleceń GIS. Delegatura zaleca również, aby ogrody wstrzymały się z wiosennym odkręcaniem wody na ogrodach, użyczaniem domów działkowca oraz ograniczyły spotkania Zarządów i Komisji Rewizyjnej. Prosimy działkowców o wyrozumiałość a sprawy pilne ustalać telefonicznie z Zarządami. 

Drukuj E-mail