flowers400-3.jpg

Wiadomości

Uchwała Zarządu ROD w sprawie przyjęcia bilansu za rok 2020.

Zarząd zobowiązany jest dostarczyć do delegatury uchwałę w sprawie przyjęcia bilansu za rok 2020. Przypominamy o pilnym dostarczeniu przez Komisje Rewizyjne ROD oceny bilansu oraz preliminarzy na rok 2021.

Projekt uchwały Zarządu ROD - pobierz

Dokumenty można zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać na adres e-mail delegatury lub dostarczyć osobiście do 16 czerwca.

Drukuj E-mail

Pracownik administracyjny i gospodarz do prac interwencyjnych - poszukiwani !

 

Delegatura poszukuje społeczników, chętnych uczestniczyć w "życiu delegatury", którzy pomogą w pracy administracyjnej oraz przy interwencyjnych zadaniach na terenie delegatury.

Więcej informacji udziela przewodniczący delegatury.

 

Drukuj E-mail

Las w słoiku - warsztaty

Zapraszamy osoby chętne do uczestnictwa w warsztatach "Las w słoiku",  które odbędą się w naszej delegaturze wraz ze szkoleniem w trybie on-line. Zapisy prowadzi przewodniczący delegatury. Dokładny termin uzgodniony będzie po ustaleniu listy chętnych. 

Drukuj E-mail

Narada z Prezesami ROD

W dniach 23 i 24 marca odbyła się narada z Prezesami ROD w trybie zdalnym z użyciem aplikacji Google Duo. Wybór aplikacji nie jest przypadkowy, gdyż jest ona częścią podstawowego pakietu aplikacji na każdym telefonie z systemem Android. Powyższa dostępność i prostota obsługi przyczyniła się do dużej frekwencji wśród uczestników. 

Brak możliwości bezpośrednich kontaktów na naradach i szkoleniach, przekłada się na znaczny wzrost porad i interwencji telefonicznych. Z pośród nurtujących obecnie tematów, omówiono w szczególności perspektywy organizacji WZ, pobieranie opłat, restrukturyzację SSI w naszej delegaturze, szkolenia nowych działkowców oraz sprawy związane z funkcjonowaniem OFK. 

Przyjęta i przetestowana obecnie forma komunikacji on-line staje się w naszej delegaturze "przebiśniegiem" postępu i zmian. Nieobecnym Prezesom życzymy szybkiego powrotu do zdrowia a wszystkim członkom naszego stowarzyszenia spokojnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych.

 

Drukuj E-mail