flowers400-1.jpg

Covid-19 - uchwały i pisma

Uchwała KZ 295/2020 - wytyczne dla członków PZD (15 październik 2020) - pobierz

Uchwała KZ 44/2020 - płatności w ROD - pobierz

Uchwała KZ 60/2020 - przebywanie na terenie ROD - pobierz

Uchwała KZ 71/2020 - zabezpieczenie ROD, przebywanie działkowców itp. - pobierz

Uchwała KZ 92/2020 - inwestycje - pobierz

Uchwała KZ 120/2020 - Walne Zebrania - pobierz

Interpretacja uchwały 120/2020 - pobierz

Uchwała KZ 143/2020 - informacje dot. epidemii Covid, funkcjonowania ROD- pobierz

Uchwała KZ 155/2020 - Walne Zebrania - zwiększenie limitu członków PZD do 150 - pobierz

Ogłoszenie w sprawie opłat - pobierz

 

Uchwały dotyczące przeprowadzania WZ w roku 2020:

Uchwała KR 2/2020 - pobierz

Uchwała KR 3/2020 - pobierz

Uchwała KR 4/2020 - pobierz

zwracamy uwagę na zapisy § 4 ust 5 uchwały nr 4/IV/2020 KR PZD z dnia 25 czerwca, zgodnie z którym Zarząd ROD jest obowiązany poinformować OZ (Delegaturę) o odstąpieniu od zwołania WZ w terminie 7 dni od podjęcia decyzji.

Drukuj E-mail