forget400-3.jpg

Wzory dokumentów dla Zarządów ROD

1. Uchwała Zarządu ROD - świadczenia - wzór znajduje się w wytycznych do WZS

2. Lista wypłaconych świadczeń i nagród - pobierz

3. Spis z natury - zarządzenie (część wytycznych dotyczy tylko delegaturę - w razie potrzeby spis z natury należy przeprowadzić w porozumieniu z księgową OFK)

4. Formularz wyliczenia opłaty wodnej i energetycznej - Kliknij a następnie zapisz na dysku

5. Prawo do działki:

 

6. Deklaracje podatkowe - podatek rolny i od nieruchomości, z uwagami z UM w Tarnowskich Górach

 

Drukuj E-mail