Świadczenia pieniężne i nagrody w ROD

Prezydium Krajowej Rady PZD uchwałą numer 36/2015 oraz zmianami zapisanymi w uchwale 295/2016 z dnia 17 sierpnia 2016r. określiło zasady przyznawania i wypłaty świadczeń i nagród dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD. Na podstawie powyższej uchwały zwiększenie wysokości świadczeń musi być zatwierdzona na walnym zebraniu członków PZD w danym ROD przed zatwierdzeniem preliminarza finansowego na dany rok. Wypłaty świadczeń dokonuje się uchwałą Zarządu po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej ROD. Poniżej zamieszczone zostały wzory uchwał.

1. Uchwała walnego zebrania sprawozdawczego

2. Uchwała Zarządu ROD

 

 

 

 

Telefoniczne dyżury prawne dla ROD

Prezydium Krajowej Rady PZD wychodząc naprzeciw potrzebom działkowców oraz zarządów ROD podjęło uchwałę ws. obsługi prawnej dla ROD. Obsługa prawna będzie odtąd realizowana w szerszym zakresie niż dotychczas. W związku z tym OZ Śląski uruchomił telefoniczny dyżur prawne. Będa mogli z niego skorzystać wszyscy działkowcy oraz członkowie zarządów ROD należących do PZD.

 

OZ Śląski pełni dyżur w czwartki w godzinach 9:00 - 15:00 pod numerem telefonu: 32 255-40-85

 

 

 

Szkolenia nowych działkowców w 2017r.

Informujemy, iż szkolenia nowych działkowców w 2017 roku, odbywać się będą w każdą trzecią środę miesiąca, oprócz styczni, lipca, sierpnia i grudnia o godzinie 15:30 w siedzibie delegatury. Poniżej zamieszczamy terminarz szkoleń.

15 luty 21 czerwiec
15 marzec 19 wrzesień
19 kwiecień 19 październik
17 maj  15 listopad

O szkoleniu powiadamia nowych działkowców zarząd ROD.

 

Posiedzenia Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Informujemy, iż posiedzenia Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w 2017 roku, odbywać się będą w każdy drugi wtorek miesiąca oprócz lipca i sierpnia o godzinie 16:00 w siedzibie delegatury. Poniżej zamieszczamy terminarz posiedzeń.

10 styczeń 13 czerwiec
14 luty 12 wrzesień
14 marzec 10 październik
11 kwiecień 14 listopad
9 maj 12 grudzień

 

 

Odznaczenia związkowe

 

Informujemy, iż czytelnie wypisane wnioski o nadanie odznaczeń podpisane przez dwóch członków Zarządu ROD należy składać do 28 lutego 2017r:

- w 1 egzemplarzu dla odznaki brązowej i srebrnej w Delegaturze

- w 2 egzemplarzach dla odznaki złotej i za zasługi w Delegaturze

 

Każdy przekazany przez Zarząd ROD wniosek musi zawierać szczegółowe indywidualne uzasadnienie. Wnioski poprawnie wypełnione przechodzą wstępną weryfikacje w Delegaturze a następnie opiniowane są w Komisji Odznaczeń działającej przy OZ Śląskim w Katowicach. Po uzyskaniu pozytywnej akceptacji wnioski zatwierdzane są przez Prezydium OZ a w przypadku odznaczeń wyższego stopnia przesyłane do akceptacji Krajowej Rady PZD.

Wnioski błędnie wypełnione lub z brakującymi danymi będą odrzucane przy wstępnej weryfikacji w Delegaturze.

 
Wnioski

Wniosek o nadanie odznaki "Zasłużony Działkowiec"

Wniosek o nadanie odznaki "Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców"

 

Rejonowe Dni Działkowca

Dzisiaj, 28 września w Delegaturze odbyły się Rejonowe Dni Działkowca. W uroczystości uczestniczyli działkowcy, których ogrody zostały wyróżnione w konkursach oraz zaproszeni goście w tym m.in.: Pani poseł Barbara Dziuk, Pan poseł Tomasz Głogowski, Przewodniczący Rady Miasta Tarnowskie Góry Pan Tomasz Olszewski oraz Wiceprezes OZ Śląskiego PZD Pan Jan Radoła. Miła, niemal rodzinna atmosfera sprzyjała umocnieniu więzi między działkowcami z różnych ogrodów naszej Delegatury a obecność przedstawicieli miasta i regionu umacnia nas w przekonaniu o silnym wsparciu z ich strony dla naszego związku. Zapraszamy do obejrzenia galerii.

Czytaj więcej: Rejonowe Dni Działkowca