flowers400-2.jpg

Rejonowa Konferencja Przedzjazdowa w Delegaturze Tarnowskie Góry

5 czerwca w naszej delegaturze zorganizowana została Rejonowa Konferencja Przedzjazdowa Delegatów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z obszaru działania delegatury. Zaproszonych delegatów i gości przywitał przewodniczący delegatury. Z ramienia Okręgu Śląskiego PZD w konferencji uczestniczyli:

Józef Noski - Prezes Okręgu Śląskiego PZD, Wiceprezes PZD

Leszek Bucki - I Wiceprezes Okręgu Śląskiego PZD, Członek Krajowej Rady PZD

Zbigniew Palian - II Wiceprezes Okręgu Śląskiego PZD

Lucyna Cyrek - Sekretarz Okręgu Śląskiego PZD, Członek Krajowej Rady PZD

Zenon Jabłoński - Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgu Śląskiego PZD, Sekretarz Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

Mateusz Macianty - Dyrektor Biura Okręgu Śląskiego PZD

Konferencja została przygotowana w sposób szczególnie uroczysty a jej celem było przedstawienie delegatom sprawozdania z działań delegatury podejmowanych w upływającej kadencji oraz przedstawienie potrzeb i planów na nową kadencję. Ponadto, wybrano delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów, który odbędzie się 18 września w Chorzowie. 

Delegaci oraz zaproszeni goście z Okręgu poruszali tematy dotyczące zmian w planie zagospodarowania miast i możliwych następstw dla ROD, pozyskiwania inwestycji ze środków zewnętrznych oraz rozmawiano o zapisach regulaminu ROD i ich wpływu na relacje pomiędzy działkowcami i Zarządami ROD.

Zespół delegatury przygotował wniosek dotyczący reorganizacji struktur PZD, który został jednogłośnie przyjęty przez delegatów. Potrzeba reorganizacji PZD zasygnalizowana w uchwale Krajowej Rady PZD była wielokrotnie poruszana na spotkaniach z Zarządami PZD i w odczuciu aktywu jest potrzebą pożądaną. 

Drukuj E-mail

Ogrody z Delegatury w Tarnowskich Górach promują PZD i "Piękną z Rept"

W niedzielę, 28 kwietnia na rynku w Tarnowskich Górach odbył się już po raz trzeci festyn promujący jabłoń "Piękną z Rept". Delegatura ponownie aktywnie włączyła się w promowanie jabłoni i PZD. Delegatura wystawiła stoisko z materiałami o tematyce ogrodniczej oraz poczęstunkiem, które cieszyło się dużym zainteresowaniem. Tegorocznej edycji dopisała również piękna słoneczna pogoda, która sprzyjała rodzinnej aktywności na tarnogórskim rynku. Gratuluję wszystkim przygotowującym i odwiedzającym nasze stoisko a w szczególności Stefanowi, Józkowi i Markowi z zespołu delegatury. 

Drukuj E-mail

Spotkanie z Prezesami ROD

10 stycznia odbyło się spotkanie z Prezesami ROD, którego głównym celem było przygotowanie ogrodów do zbliżającej się kapani sprawozdawczo-wyborczej w ROD.

Przewodniczący delegatury wraz z zespołem delegatury i OFK przestawili wytyczne dot. WZ oraz omówiono zagadnienia wyliczeń opłaty wodnej i energetycznej. Część wystąpienia poświęcono również podsumowaniu działań delegatury w roku 2023 oraz planom na rok 2024. Wydaje się, iż znaczący wpływ na funkcjonowanie delegatury mogą mieć zmiany reorganizacyjne planowane w PZD. Rozpoczęto wstępne planowanie terminów WZ, które w tym roku będą odbywać się już z początkiem marca. Spotkanie w delegaturze jak zawsze w przyjemnej i radosnej atmosferze zakończyło się grubo po godzinie 20:00. 

Drukuj E-mail

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w ROD Zamet-1

W sobotę, 20 kwietnia na ROD Zamet-1 w Tarnowskich Górach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze. Niska temperatura i deszczowa pogoda zmusiła Zarząd do przeprowadzenia WZSW w nowo powstającym budynku świetlicy ROD. Pomimo trudnych warunków pogodowych i lokalowych, zgromadzonym działkowcom dopisywał humor i optymizm. Zarząd przedstawił harmonogram dokończenia budowy i kreślił plany nowych inwestycji w ROD. 

 

Drukuj E-mail