flowers400-2.jpg

Odznaczenia

Wnioski na odznaczenia należy składać do  15 marca 2020r.

Wzory wniosków do pobrania - tutaj

 

 

Drukuj E-mail

Odsetki za zwłokę w płatnościach opłat ogrodowych

Zarząd uprawniony jest do naliczenia odsetek za zwłokę od dnia następnego po terminie płatności (tzn. termin płatności upływa 30 czerwca, Zarząd nalicza odsetki od 1 lipca). Jeśli jednak ostatni dzień terminu płatności przypada na dzień wolny od pracy (święto, sobota lub niedziela), wówczas termin płatności upływa najbliższego dnia roboczego. Przy czym wydłużenie terminu płatności gdy jego koniec przypada w sobotę, dotyczy terminu zapłaty od roku 2017 (z uwagi na nowelizację KC art 115).
Odsetki obliczamy wg. skali:
1. za należności powstałe do dnia 22 grudnia 2014r. - 13% w skali roku
2. za należności powstałe od 23 grudnia 2014r do 31 grudnia 2015r. - 8% w skali roku
3. za należności powstałe od 1 stycznia 2016r. - 7% w skali roku
Nie naliczamy odsetek od odsetek.


Przygotowano na podstawie: Aktualności Związkowych nr 4 z kwietnia 2017r

Drukuj E-mail

  • 1
  • 2