flowers400-1.jpg

Wiadomości

Uchwała Zarządu ROD w sprawie przyjęcia bilansu za rok 2020.

Zarząd zobowiązany jest dostarczyć do delegatury uchwałę w sprawie przyjęcia bilansu za rok 2020. Przypominamy o pilnym dostarczeniu przez Komisje Rewizyjne ROD oceny bilansu oraz preliminarzy na rok 2021.

Projekt uchwały Zarządu ROD - pobierz

Dokumenty można zeskanować lub zrobić zdjęcie i przesłać na adres e-mail delegatury lub dostarczyć osobiście do 16 czerwca.

Drukuj E-mail