flowers400-1.jpg

Wiadomości

Narada z Prezesami ROD

W dniach 23 i 24 marca odbyła się narada z Prezesami ROD w trybie zdalnym z użyciem aplikacji Google Duo. Wybór aplikacji nie jest przypadkowy, gdyż jest ona częścią podstawowego pakietu aplikacji na każdym telefonie z systemem Android. Powyższa dostępność i prostota obsługi przyczyniła się do dużej frekwencji wśród uczestników. 

Brak możliwości bezpośrednich kontaktów na naradach i szkoleniach, przekłada się na znaczny wzrost porad i interwencji telefonicznych. Z pośród nurtujących obecnie tematów, omówiono w szczególności perspektywy organizacji WZ, pobieranie opłat, restrukturyzację SSI w naszej delegaturze, szkolenia nowych działkowców oraz sprawy związane z funkcjonowaniem OFK. 

Przyjęta i przetestowana obecnie forma komunikacji on-line staje się w naszej delegaturze "przebiśniegiem" postępu i zmian. Nieobecnym Prezesom życzymy szybkiego powrotu do zdrowia a wszystkim członkom naszego stowarzyszenia spokojnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych.

 

Drukuj E-mail