flowers400-1.jpg

Wiadomości

Opisywanie dokumentów księgowych

W celu usprawnienia księgowania dokumentów składanych do OFK, prosimy o właściwe opisywanie dokumentów (faktur, rachunków itp.) z tyłu dokumentu. Powinna się tam znaleźć informacja czego dotyczy dany koszt (co jest przedmiotem faktur - np: materiały biurowe na potrzeby biura Zarządu, konsumpcja na potrzeby szkoleń, posiedzeń aktywu, materiały budowlane - remont lub nowa inwestycja itp.) W wielu przypadkach, zwłaszcza przy inwestycjach dochodzi do niewłaściwej alokacji kosztów z funduszu statutowego lub rozwoju i vice versa. W związku z tym zalecamy aby na tylnej części dokumentu księgowego (faktury) umieścić pieczęć jak z przykładu poniżej, która jednoznacznie będzie wskazywać z jakiego funduszu ponoszony jest koszt. Pamiętajmy również o dwóch podpisach członków Zarządu (np: Prezes lub wiceprezes i skarbnik). Podpisy muszą być czytelne jeśli nie ma pieczątki imiennej. W przypadku inwestycji zaznaczyć jakiej inwestycji (nazwa zgodne ze zgłoszeniem) dotyczy dany koszt. 

Przykład pieczątek:

Drukuj E-mail