flowers400-2.jpg

Wiadomości

Walne Zebrania w małych ROD

Poniżej zamieszczona jest uchwała KZ dot. możliwości organizowania WZ w małych ROD przy zachowaniu odpowiednich warunków. Prosimy o informację, który z naszych ogrodów ma warunki i możliwości techniczne na przeprowadzenie WZ.

Uchwała nr 120 KZ PZD

Drukuj E-mail