Wiadomości

Śmieci w Piekarach Śląskich

W związku z publikacją internetową p. wiceprezydenta Piekar Śląskich, Okręg zwróci się do Prezydent Piekar Śląskich oraz prokuratury o złożenie wyjaśnień w sprawie. Na bieżąco będziemy reagować z poszanowaniem obowiązujących standardów komunikacji. Okręg stoi na stanowisku, iż sprawa musi być merytorycznie wyjaśniona. Jeśli potwierdzą się oskarżenia ze strony miasta, względem takich osób zostaną wyciągnięte konsekwencje wewnątrzorganizacyjne. W przeciwnym przypadku zostaną podjęte działania prawne względem osób, instytucji pomawiających działkowców i tym samym związek. 
 
Prosimy Zarządy o powtrzymanie się od publicznych komentarzy (internetowe fora itp.) a jednocześnie zgłaszanie wszelkich dalszych informacji uderzających w "dobre imię" związku.

Drukuj