Wiadomości

Wpłaty na konta ROD

W związku z zagrożeniem COVID-19, zaleca się dokonywania wszelkich opłat ogrodowych na rachunki bankowe w ROD. Prezesi zobowiązani są do wywieszenia na tablicach ogłoszeń informacji dot. rachunku bankowego do wpłat. 

Drukuj