Wiadomości

Rachunek bankowy i wpłaty gotówkowe w Delegaturze

 

Uwaga ważne!

Z dniem 7 stycznia 2020 delegatura zaprzestaje przyjmowania wpłat gotówkowych w siedzibie delegatury. Jednocześnie w związku ze zmianą rachunku bankowego prosimy o nie dokonywania w styczniu również wpłat na rachunek bankowy delegatury. 

 

 

Drukuj